WAT IS CURATELE

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

Handelingsonbekwaam

Curatele is een zware maatregel die niet zomaar wordt uitgesproken door een rechtbank. Betrokkene wordt immers handelingsonbekwaam verklaard en mag daardoor over bijna niets meer zelf beslissen. Voor alle handelingen die rechtsgevolgen hebben heeft de betrokkene toestemming nodig van de curator. Handelingen met rechtsgevolgen zijn bijvoorbeeld kopen, huren en lenen.

Curateleregister

Binnen 10 dagen na de ondercuratelestelling door de rechter dient de beslissing in de Staatscourant en in 2 dagbladen bekend te worden gemaakt. Deze bekendmaking verzorgen wij voor u.

Uw financiën en uw zorg in goede handen

Minimaal één keer per jaar controleert de kantonrecher of wij de inkomsten en uitgaven van onze cliënten op de juiste manier hebben beheerd. Bovendien houden we onze cliënten, indien gewenst, maandelijks op de hoogte van alle inkomsten en uitgaven. Over financiële beslissingen die meer dan € 1500,= bedragen, besluiten we niet zelf, maar leggen we deze voor aan de kantorechter. Op die manier weet u zeker dat uw financiën in goede handen is en dat geeft wel een veilig gevoel.